Google for Education koulutukset opettajille

Kolmivaiheinen koulutuspolku on laaja opettajien teknologiaosaamisen kehittämiseen keskittyvä kokonaisuus, joka mahdollistaa Googlen tuotteiden monipuolisen pedagogisen hyödyntämisen opetuksessa ja tarjoaa valmiudet osaamisen kehittämiselle tuleviksi vuosiksi. Voit myös tilata osan koulutussarjasta tai tarpeidesi mukaisesti kustomoidun koulutuksen joko lähi- tai etäkoulutuksena.

Cloudpointin kouluttajat ovat paitsi Google-ratkaisujen erityisasiantuntijoita, myös pedagogisesti pätevöityneitä opettajan työtä tehneitä osaajia. Tämän tietotaidon sidomme aina automaattisesti osaksi kaikkia koulutuksiamme. Kouluttajaverkostomme kattaa koko Suomen. Kauttamme saatavissa myös teknisiä koulutuksia ympäristön ja Chrome-laitteiden hallinnointiin.

 

1. GOOGLE FOR EDUCATION DIGITUTOREILLE – vahva startti alkuun (1 pv)

Koulutuksen tarkoituksena on käynnistää Google käyttöönoton jalkauttaminen organisaatioon. Koulutuksessa syvennytään Google for Education kokonaisuuteen, G Suite-tuotteisiin ja niiden hyödyntämiseen opetuksessa. Tarkoituksena on kouluttaa ryhmä Google-sovellukset hyvin tuntevia opettajia, jotka voivat tarvittaessa tukea muita opettajia ja osallistua oppilaitoksen Google-ratkaisujen käytön aktiiviseen kehityssuunnitteluun tulevaisuudessa.  

Palvelu toteutetaan lähikoulutuksena ja aina asiakaskohtaisesti sovittuna.

 

2. GOOGLE G SUITE FOR EDUCATION – opettajien peruskoulutukset (1/2 tai 1 päivä)

Peruskoulutuksissa tutustutaan Google G Suite for Education-palvelun tietoturvalliseen hyödyntämiseen. Suosituimmat peruskoulutuksemme ovat “Google Classroom ja Google Drive opetuksen näkökulmasta” ja “Google Sites oppimisportfolio worshop”. Koulutuksen jälkeen opettajilla on valmius itsenäisesti aloittaa Google tuotteiden käyttö oppilaiden kanssa. Takaamme heille ymmärryksen käytettävästä tuotteesta ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista osana opetusta. Koulutuksen aikana tehdään harjoituksia, joilla syvennetään osaamista.

 

3. GOOGLE FOR EDUCATION – osaamista syventävät koulutukset opettajille (1/2 tai 1 päivä)

Koulutuspolkumme kolmannessa vaiheessa syvennetään jo kerättyä teknologiaosaamista. Koulutuksen aihe voidaan muotoilla asiakaskohtaisesti tai suosituimpien syventävien koulutustemme pohjalta:  

Google for Education ilmiöpohjaisen oppimisen tukena: Sidomme uuden opetussuunnitelman 2016 ja ilmiöpohjaisen oppimisen perusteet konkreettisin esimerkein koulutukseemme. Otamme huomioon opettajien ennakkokäsitykset ja -odotukset osana koulutustamme ja varmistamme, että jokaisen koulutuksen jälkeen opettajilla on konkreettisia työkaluja oman opetuksensa arvioimiseen ja kehittämiseen Google G Suite for Education-sovellusten avulla.

Googlen opetussertifikaatit valmennus: Tämän koulutuksen tarkoituksena on valmentaa opettajat osallistumaan Googlen Education taso 1 ja 2 sertifikaattikokeiden suorittamiseen. 

 

 

Chromebook -laitteiden käyttöönoton työpaja

1. osa: Tekninen käytön työpaja 2-3h jonka aikana:

  • Otetaan yksi tai useampi Chromebook käyttöön ohjatusti
  • Käydään läpi käytön yleisimmät ongelmat ja haasteet
  • Määritetään organisaatiokohtaiset laite ja käyttäjäasetukset
  • Määritetään mahdolliset kioskilaitteet

2. osa: Tekninen käytön työpaja 2-3h jonka aikana:

  • Käydään läpi ensimmäisen työpajan jälkeen tulleet haasteet ja ongelmat
  • Tutustutaan laajemman käytön vaiheisiin sekä mahdollisuuksiin

Koulutus toteutetaan lähi- tai etäkoulutuksena

 

Pyydä tarjous