Miksi Google for Education?

gafe2

Google for Education on monipuolinen kokonaisuus, jonka alle listautuvat sekä Google Workspace for Education -sovellukset että Chrome-laitteet, jotka on suunniteltu tukemaan opettajien ja opiskelijoiden työskentelyä ja laaja-alaista oppimista. Google Workspace for Education -sovellukset ovat käytettävissä yhdellä kirjautumisella, kaikilta laitteilla ja ne soveltuvat kaikenikäisille opiskelijoille.

OPS 2016 korostaa ilmiöpohjaisuutta ja projektimuotoista opetusta. Google Workspace for Education -sovellukset tuovat oppilaat yhteen ja tarjoavat työskentelyalustan, jossa ideoiden voi antaa virrata.

Opettajan näkökulmasta

Google G Suite for Education (tunnetaan tuttuvallisesti nimellä GSE) mahdollistaa ilmiöpohjaiseen opetukseen perustuvan projektimuotoisen opetuksen ja oppimisen. Google G Suite for Education sitoo opettajia suunnitteluun yli oppiainerajojen ja edesauttaa liikkuvuutta yli kurssi- ja luokkarajojen. Ennen kaikkea Google G Suite for Education-sovellukset moninaistaa ja edesauttaa vuorovaikutusta, unohtamatta perinteistä luokkahuonevuorovaikutusta, jossa opettajan johtamalla keskustelulla on edelleen tärkeä roolinsa. Pedagogisen johtajuuden lisäksi opettajat ovat ennen kaikkea ilmiöihin perustuvia projektinjohtajia, joille moninaiset viestinnälliset taidot ovat keskiössä jokaisessa projektin vaiheessa: suunnittelusta, toteutukseen ja arviointiin.

Parhaat ideat syntyvät yhdessä. Google-sovellukset tuovat oppilaat yhteen ja tarjoavat työskentelyalustan, jossa ideoiden voi antaa virrata ja oppiminen tapahtuu kuin luonnostaan.

IT-vastaavan näkökulmasta

Ylläpidon helppoutta

Hallinta ei ole koskaan ollut näin helppoa! Google for Education -sovellukset ja Chrome-laitteet päivittyvät automaattisesti ja ovat aina ajan tasalla. Kokonaisuutta hallitaan verkkopohjaisesta selainnäkymästä, jonne IT-vastaavat voivat kirjautua miltä tahansa laitteelta, koska tahansa. Pääkäyttäjä voi hallita käyttäjiä ja määrittää oppilaitoskohtaiset asetukset sovelluksiin, jolloin suurten järjestelmäkokonaisuuksien ylläpito on helppoa ja joustavaa. Koska oppilaitosten tilit kuuluvat hallittuun järjestelmään, arvokasta tietoa ei vahingossa kadoteta.

Turvallisesti – keskitetty hallinta

Turvallisuus kulkee käsikädessä keskitetyn hallinnan kanssa. Kun käyttö on hallittua, jokaisen oppilaan ja opettajan turvallisuus on paremmin taattu. Keskitetyn hallinnan avulla käyttäjät, käyttäjäryhmät, asetukset sekä oletussovellukset voi määrittää helposti ja ne astuvat välittömästi voimaan kaikilla oppilaitoksen käyttäjillä.

Hallintapaneelin kautta voidaan myös tarvittaessa määrittää joitakin palveluita pois käytöstä esimerkiksi alakoululaisilta. Google for Education -ympäristössä turvallisuutta tukee myös mahdollisuus määrittää oikeuksia käyttäjäryhmittäin.

Google takaa 99,9% käytettävyyden kokonaisuuden ydin tuotteille.

Google G Suite for Education ja Googlen palvelinkeskukset ovat SSAE 16/ISAE 3402 Type II SOC 2 -tarkistettuja ja ne ovat saaneet ISO 27001 -sertifikaatin.

Laitehallinta 

Chrome-tietokoneiden keskitetty hallinta on mahdollista yhdistää Google for Education-sovellusten hallintaan. Parhaillaan Googlella on myös ratkaisu Android-mobiililaitteiden hallintaan. Se tunnetaan nimellä Android for Work.