Luuppi

Luuppi-tietosuojapalvelu

Luuppi-tietosuojapalvelu on Cloudpoint Oy:n tuote kuntien ja muiden henkilötietorekisterinpitäjien tietosuojariskin hallintaan.

Luuppi-tietosuojapalvelu jakaantuu kolmeen osaan: 1) Luuppi-sovellus, 2) Luuppi-arviointi, 3) Luuppi-seuranta ja ylläpito. Luuppi-sovelluksella suoritetaan, hallitaan ja seurataan sovellusten tietosuoja-arvioita.

Luuppi-tietosuojapalvelu

Mihin Luuppi-tietosuojapalvelua tarvitaan?

Opettajat käyttävät opetuksessaan yhä enemmän digitaalisia sovelluksia.  Voimassaoleva lainsäädäntö velvoittaa opetuksen järjestäjän huolehtimaan siitä, että opetuksessa käytettävät sähköiset palvelut vastaavat tietosuoja– ja perusopetuslain (41a§) vaatimuksia. 

Opetuksen järjestäjän tulee…

 • huolehtia, että oppilaitosten käyttämät sähköiset palvelut ovat tietosuoja- ja perusopetuslakien mukaisia
 • tarkistaa ja hyväksyä sovellusten käyttöehtosopimukset
 • huolehtia, että sovellusten lisenssiehtoja noudatetaan
 • ylläpitää luetteloa opetuksessa käytettävistä sovelluksista
 • huolehtia, että sovellukset vastaavat tietosuoja-asetusta
 • valvoa, että sovellus noudattaa OPH:n ja KKV:n linjausta siitä, että opetus on markkinointi- ja mainosvapaata ilman erityistä lupaa vanhemmilta.

Vaatimusten tarkistaminen on suuri, vastuullinen työ, johon opetuksen järjestäjällä ei välttämättä ole aikaa ja mahdollisuutta. Tässä tilanteessa Luuppi tulee apuun. 

Luuppi-tietosuojapalvelu

Näin Luuppi-tietosuojapalvelu toimii:

 • Luuppi-sovelluksessa opettajat ja/tai muut käyttöoikeuden omaavat käyttäjät voivat tehdä ehdotuksia sovelluksista, joita he toivoisivat otettavan omassa kunnassaan käyttöön. Opettaja/muu käyttäjä syöttää Luuppi-sovellukseen toivomansa opetussovelluksen perustiedot, vastaa muutamiin kysymyksiin ja tekee esityksen, että sovellus otettaisiin juridiseen selvitysprosessiin. 
 • Cloudpointin juridiset asiantuntijat arviovat sovelluksen ja antavat arvionsa asiakkaalle.
 • Kunnan tietosuojaryhmä ja/tai vastuullinen viranhaltija tekee Cloudpointin arvion pohjalta päätöksen sovelluksen käyttöönotosta. 
 • Sovellus lisätään käsiteltyjen sovellusten listalle (kaksi arvioluokkaa: a) suositeltu sovellus, b) luokiteltu, mutta ei käytössä kunnassa).

Mitä hyötyä Luuppi-tietosuojapalvelusta on opetuksen järjestäjälle?

 • Sovelluksien DPA:t (Data Processing Agreement) ja sisällöt voivat muuttua koska tahansa. Luupin käyttäminen takaa sen, että esimerkiksi kertaalleen hylätty sovellus voikin muuttua suositeltavaksi, jolloin ilmoitamme siitä kaikille asiakkaillemme (sisältyy Luuppiin)
 • Hyväksytty sovellus voi muuttua milloin tahansa ”ei-suositelluksi” (johtuen toimittajien tekemistä muutoksista sovelluksista, alihankkijoiden muuttumisesta, DPA:n päivityksestä yms.) – ilmoitamme siitä kaikille asiakkaillemme (sisältyy Luuppiin)
 • Ohjeet, asetukset tai määräykset voivat muuttua milloin tahansa. Huolehdimme asiakkaidemme luvitusprosessin sovelluksen arviointikysymyksien päivityksestä niin, että ne vastaavat koko ajan muuttuviin vaatimuksiin (sisältyy Luuppiin)
 • Kun sovellus viranhaltijan päätöksellä päätetään ottaa opetuskäyttöön, etsimme ja toimitamme kunnalle DPA:n allekirjoitettavaksi (sisältyy Luuppiin)