Google for Education opettajien työpajat

Kolmiosainen koulutussarjamme on kokonaisuus jolla varmistat kattavan osaamisen laajalle joukolle opettajia kunnassasi. Voit myös tilata osan koulutussarjasta tai tarpeidesi mukaisesti kustomoidun koulutuksen joko lähi- tai etäkoulutuksena.

Cloudpointin kouluttajat ovat paitsi Google-ratkaisujen erityisasiantuntijoita, myös pedagogisesti pätevöityneitä opettajan työtä tehneitä osaajia. Tämän tietotaidon sidomme aina automaattisesti osaksi kaikkia koulutuksiamme. Kauttamme saatavissa myös teknisiä koulutuksia ympäristön ja Chrome-laitteiden hallinnointiin.

 

1. GOOGLE G SUITE FOR EDUCATION – TVT-opettajien syvällinen työpaja (1 pv)

Työpajan tarkoituksena on käynnistää Google käyttöönoton jalkauttaminen organisaatioon. Koulutuksessa syvennytään Google for Education kokonaisuuteen, G Suite (GSE)-tuotteisiin ja niiden hyödyntämiseen opetuksessa. Tarkoituksena on kouluttaa ryhmä Google-sovellukset hyvin tuntevia opettajia, jotka voivat tarvittaessa tukea muita opettajia ja osallistua oppilaitoksen Google-ratkaisujen käytön aktiiviseen kehityssuunnitteluun.  

Palvelu toteutetaan lähikoulutuksena ja aina asiakaskohtaisesti sovittuna.

 

2. GOOGLE G SUITE FOR EDUCATION – opettajien peruskoulutus (1/2 tai 1 päivä)

Peruskoulutuksissa tutustutaan Google G Suite for Education-palvelun tietoturvalliseen hyödyntämiseen, sekä Google Classroomin ja Google Driven perusominaisuuksiin opetuksen näkökulmasta. Koulutuksen jälkeen opettajilla on valmius itsenäisesti aloittaa Classroomin ja Driven käyttö oppilaiden kanssa. Takaamme heille ymmärryksen käytettävästä tuotteesta ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista. Koulutuksen aikana tehdään harjoituksia, joilla syvennetään osaamista.

 

3. GOOGLE FOR EDUCATION ILMIÖPOHJAISEN OPPIMISEN TUKENA (1/2 tai 1 päivä)

Sidomme uuden opetussuunnitelman 2016 ja ilmiöpohjaisen oppimisen perusteet konkreettisin esimerkein koulutukseemme. Otamme huomioon opettajien ennakkokäsitykset ja -odotukset osana koulutustamme ja varmistamme, että jokaisen koulutuksen jälkeen opettajilla on konkreettisia työkaluja oman opetuksensa arvioimiseen ja kehittämiseen Google G Suite for Education-sovellusten avulla.

 

Chromebook -laitteiden käyttöönoton työpaja

1. osa: Tekninen käytön työpaja 2-3h jonka aikana:

  • Otetaan yksi tai useampi Chromebook käyttöön ohjatusti
  • Käydään läpi käytön yleisimmät ongelmat ja haasteet
  • Määritetään organisaatiokohtaiset laite ja käyttäjäasetukset
  • Määritetään mahdolliset kioskilaitteet

2. osa: Tekninen käytön työpaja 2-3h jonka aikana:

  • Käydään läpi ensimmäisen työpajan jälkeen tulleet haasteet ja ongelmat
  • Tutustutaan laajemman käytön vaiheisiin sekä mahdollisuuksiin

Koulutus toteutetaan lähi- tai etäkoulutuksena

 

Pyydä tarjous