Primus to Google ominaisuudet

Primus to Google on toteutettu erittäin tietoturvallisesti Googlen Cloud-palveluilla. Palveluilla on vastaavat tietoturvasertifioinnit ja palveluissa noudatetaan samoja henkilötietosäädöksiä kuin Google for Education -palvelussa.

Palvelun edustapalvelimena toimii Google App Enginessä toimiva sivusto, jonka käyttämiseen tarvitaan erikseen myönnettävä käyttölupa. Palveluun on kirjauduttava sisään oppilaitoksen/kunnan Google G Suite for Education -tilillä. Pääkäyttäjät voivat lisätä ja poistaa pääkäyttäjiä palvelusta tarpeen mukaisesti.

Varsinainen synkroinointi tapahtuu asiakaskohtaiselle virtuaalipalvelimella Google Compute Enginessä. Virtuaalipalvelin käynnistetään ainoastaan synkroinnin ajaksi, eikä virtuaalipalvelimelle pääse kirjautumaan sisälle. Loppukäyttäjä ei näe virtuaalipalvelinta käyttöliittymässään.

Virtuaalipalvelimelle annetaan oppilas, opettaja ja ryhmätiedot joko käyttöliittymän kautta tai hyödyntäen erillistä PrimusQuery -palvelua mikä on asennettu virtuaalikoneelle.

 

Sync Flow 4- PrimusToGoogle

 

Mikäli käytössä ei ole PrimusQueryä

Primuksen ”pääkäyttäjä” tekee oppilas, opettaja sekä ryhmätiedoista CSV-tiedostot, jonka jälkeen avaa verkkosivun ja valitsee tiedostot työkalun käyttöön. Käyttäjä käynnistää synkronoinnin napin painalluksella ja palvelu tekee päivitykset Googlen käyttäjätietokantaan automaattisesti.

 

Mikäli käytössä on PrimusQuery

PrimusQuery on Starsoftin Primus maksullinen (n. 1800€) rajapintatyökalu jolla tietojen noutaminen Primuksesta voidaan automatisoida. PrimusQueryä varten tulee koulun/kunnan Primus palvelimelle avata palomuurin IP-pohjainen sääntö jolla PrimusQuery pääsee kyselemään Primus palvelimelta tarvittavat tiedot. Mikäli Primus sijaitsee hostattuna Starsoftin palvelimella, Starsoft huolehtii tarvittavista palomuurimuutoksista.

PrimusQuery käytössä tietojen synkronoinit voidaan automatisoida tapahtumaan halutulla aikavälillä (kerran päivässä) tai synkronointi voidaan aloittaa manuaalisesti kirjautumalla palveluun.

 

Päivitysten tekemisen jälkeen palvelu lähetää uusien luotujen käyttäjien salasanat sähköpostilla kaikille palveluun asetetuille pääkäyttäjille. Pääkäyttäjät jakelevat käyttäjätunnukset ja salasanat käyttäjille halutulla tavalla.

 

Mitä tietoja siirretään Googleen:

  • Etunimi
  • Toinen nimi
  • Sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Vuosiryhmä
  • Vuosiryhmän kuvaus
  • Koulun nimi